Obraz przedstawia baner Zespołu Specjalistów Wczesnej Interwencji. Na zdjęciu znajdują się trzy osoby. Mężczyzna, kobieta w ciąży i dziecko.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZSWI

W związku z przedłużeniem czasu trwania projektu ZSWI o kolejny okres: od września 2021 do kwietnia 2022 informujemy, iż prowadzimy nowy nabór uczestników, tj. dzieci, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek dziecka 0-7 lat,
 • dziecko musi mieszkać na terenie województwa małopolskiego – powiat olkuski, miechowski, krakowski,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 0-3 lat, w tym:
  • dzieci urodzone przedwcześnie,
  • dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
  • dzieci z zaburzeniem rozwoju ruchowego,
  • dzieci z zaburzeniem w zakresie narządu wzroku,
  • dzieci z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,
  • dzieci z zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych,
  • dzieci z zaburzeniem pobierania pokarmu,
  • dzieci z zaburzeniami sprzężonymi ruchowo -zmysłowo-intelektualnymi,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 4-7 lat – niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sensoryczna, sprzężona, a także z zaburzonym funkcjonowaniem (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia SI).

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry/rodzinnego, że dziecko jest niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością,
 • formularz zgłoszeniowy dziecka,
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów dziecka na udział dziecka w programie,
 • złożenie przez rodzica/opiekuna dziecka pisemnego oświadczenia, że dziecko w chwili przystąpienia do Programu nie jest objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – dzieci

Formularz zgłoszeniowy – rodzice

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

Oświadczenie rodziców – załącznik nr 2

Zgoda rodziców na udział – załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

Zgoda na wizerunek – załącznik nr 5

Dokładne informacje na temat projektu oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się w zakładce ZSWI na stronie PSONI Koło w Wolbromiu.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Sylwia Wójcik pod nr tel. 694-182-621.

Zapraszamy.