NAGRODA IM. DRA MACIEJA LISA DLA DR MONIKI ZIMY-PARJASZEWSKIEJ

Pani dr Monika Zima-Parjaszewska – Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 16 listopada 2021 r. otrzymała nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. dra Macieja Lisa.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z gali wręczenia:
 

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/zgpsoni