NASI WYCHOWANKOWIE NIE NARZEKAJĄ NA NUDĘ

Kolejne zadania wykonane przez wychowanków, którzy nie tylko wzbogacają swoją wiedzę edukacyjną, ale także udzielają się w kuchni współuczestnicząc w przygotowaniu posiłków dla domowników, pomagają w remontach prowadzonych w domu i sprawują opiekę nad młodszymi członkami rodziny.