ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie RODO

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

email: dane@kancelariaseweryn.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Klauzula informacyjna RODO Placówki PSONI

Klauzula informacyjna RODO Zakład Leczniczy

WYDARZENIA OTWARTE I ZAJĘCIA W TERENIE A PRZEPISY RODO

Administrator informuje, iż w czasie organizowanych uroczystości otwartych oraz zajęć w terenie wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć/ filmów wykonanych przez uczestników  odbywa się na ich własną odpowiedzialność oraz uczestnicy muszą mieć świadomość konsekwencji przewidzianych przez przepisy prawne wynikające z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

W przypadku wykonywania, publikowania i udostępniania zdjęć/ filmów wykonanych przez uczestników w ramach działalności czysto osobistej lub domowej nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”. Zgodnie z motywem 18 RODO „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej”.