OD 01.04.2022 R. DO 31.03.2023 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ II OKRES REALIZACJI PROJEKTU TERAPIA ZAJĘCIOWA W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

Logo PFRONLogo projektu Pokonamy Bariery

Od 01.04.2022 r.  do 31.03.2023 r.

rozpoczął się II okres  realizacji projektu

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000341/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności ” dofinansowany jest ze środków PFRON – II etap w wysokości 632 892,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnikami projektu są  osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznymi głębokim ze sprzężeniami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, wyrównywanie szans, a także przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Terapia umożliwi nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłynie pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy, umożliwi poprawę jakości życia. Zajęcia są prowadzone w trybie dziennym.

Harmonogram działań projektowych