“OD ZŁOŚCI DO RADOŚCI” – WARSZTATY

Z uwagi na obserwowane trudne zachowania i deficyty społeczno- emocjonalne stworzono autorskie zajęcia. Ich celem jest pomoc dzieciom w rozumieniu swych uczuć i wspomaganie właściwych sposobów radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Spotknia będą miały charakter cykliczny, w ramach przygotowanego przez psychologów OREW scenariusza zajęć „Od złości do radości”. Wychowankowie będą mieli okazję poznawać kolejne emocje podczas warsztatów.

Pierwsze warsztaty poświęcone były RADOŚCI. Wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę na temat: co to jest radość, jak ją rozpoznawać u siebie i innych oraz jak ją wyrażać.

Spotkanie było jednocześnie okazją do zacieśnienia więzi grupowych i kształtowania poprawnych wzorców komunikacyjych. Podczas zajęć wychowankowie uczyli się m.in. współpracy, cierpliwości, czekania na swoją kolej oraz słuchania i szacunku wobec drugiej osoby.