OREW WOLBROM JAKO WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W POWIECIE OLKUSKIM

W dniu 12.01.2023 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało umowę z Powiatem Olkuskim nr 1/2023 na realizację zadania publicznego pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

Funkcję WOKRO w roku 2023 w Powiecie Olkuskim pełnić będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Wniosek WOKRO

Zaświadczenie lekarskie WOKRO

Regulamin programu “Za życiem”