Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych, terapeutycznych, terapię psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną, masaż, hydromasaż, hipoterapię oraz od września 2008 roku realizuje terapię "Snoezelen" w nowo utworzonej Sali Doświadczania Świata.

Dzieci objęte są szeroko rozwiniętą opieką, tak aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi, tak aby każda osoba niepełnosprawna traktowana była na równi z innymi ludźmi.