W OREW organizowane są zajęcia treningu umiejętności społecznych. Są to zajęcia wspierające rozwój emocjonalno–społeczny młodego człowieka. TUS przyjmuje formę regularnych spotkań grupowych i indywidualnych. Na warsztatach głównie dotykane są trzy obszary: emocje, komunikacja i relacje. Terapeuta pomaga dzieciom i młodzieży rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, oraz rozpoznawać stany emocjonalne innych osób. W obszarze komunikacji ćwiczone jest zadawanie pytań,  mówienie o własnych przeżyciach, tworzenie komunikatów oraz wyrażanie myśli. Szczególną uwagę zwracamy na temat granic własnych i drugiego człowieka. Fundamentem pracy oczywiście jest poczucia bezpieczeństwa relacyjnego. Umiejętności społeczne, które głównie są rozwijane podczas zajęć TUS to: przestrzeganie zasad i reguł społecznych, rozpoznawanie emocji, wyrażanie uczuć, regulowanie i radzenie sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, wstyd, strach, określanie własnych granic, samodzielność,  rozwiązywanie konfliktów oraz trudnych sytuacji.