Metoda terapii integracji sensorycznej została stworzona przez dr A. Jean Ayres.
Terapia SI to indywidualnie dobrany program ćwiczeń i aktywności, które mają stymulować mózg aby właściwie odbierał bodźce płynące ze środowiska. Terapia jest planowana na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy oraz dostosowana do możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do terapii sali. Wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt służący do stymulacji układu przedsionkowego, wzrokowego, dotykowego, słuchowego, smakowego i węchowego. Podczas terapii usprawnia się pracę systemów zmysłowych, które są  bazą do zdobycia umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Metoda jest nazywana także ,,terapią naukowej zabawy", ponieważ podczas kontrolowanych zabaw dziecko angażuje wszystkie zmysły, całe ciało i oddziałuje na układ nerwowy.

Terapia SI stosowana jest m.in. u dzieci:

 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zespołem. Aspergera, autyzmem),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS),
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Williamsa, Turnera, Kinefertera, zespole kruchego chromosomu X),
 • przedwcześnie urodzonych,

Korzyści z terapii:

Korzyści wynikające z terapii zależą od wielu czynników i są bardzo indywidualne. Poprawy można spodziewać się w obszarze:

 • odbioru wrażeń sensorycznych - złagodzenie podwrażliwości lub nadwrażliwości
 • zdolności do uczenia się: pisania, czytania, liczenia, rozumienia poleceń
 • kontroli emocji, koncentracji uwagi
 • sprawności fizycznej - poprawa równowagi, koordynacji, zdolności manualnych oraz precyzji ruchów
 • relacji społecznych
 • poczucia własnej wartości