METODA NDT – BOBATH - zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją w zakresie:

 • asymetrii ułożeniowej,
 • asymetrii czaszki,
 • wadami rozwojowymi,
 • problemami rozwojowymi wcześniaków,
 • zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 • diagnostyką i terapią problemów neurologicznych,
 • przepuklinami oponowo-rdzeniowymi,
 • dziećmi, które powtarzają ten sam wzorzec ruchowy,
 • zaburzeniami napięcia mięśni
 • problemami związanymi ze splotem barkowym,
 • wadami rozwojowymi,
 • przepuklinami oponowo-rdzeniowymi,
 • zaburzeniami karmienia, połykania, ssania, zaburzeniami w karmieniu piersią, trudnościami z karmieniem dzieci z problemami neurologicznymi,
 • zespołem Downa, MPD,
 • opóźnieniem psychoruchowym,
 • wadami postawy ciała,
 • uszkodzeniem splotu barkowego,
 • kręczem szyki,
 • zburzeniami integracji sensomotorycznej.

Główne zasady usprawniania obejmują:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Metoda ta opracowana jest dla tych dzieci, których doświadczenia czuciowo-ruchowe są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Ponadto u tych dzieci występują problemy z reakcjami prostowania i równowagi oraz zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie co powoduje u nich powstawanie odmiennych wzorców ruchowych.

Usprawnianie ma na celu rozwijać odruchy na danym etapie rozwoju fizjologicznym, a hamować przetrwałe odruchy patologicznie. Technika ułatwiania wykonywanych ruchów rękami terapeuty pozwala na jednoczesne torowanie pożądanych i hamowanie niepożądanych elementów ruchowych. Hamowanie patologicznych odruchów i prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka w przestrzeni i odpowiednie ułożenie punktów kluczowych, czyli głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej.