Terapia dostosowana indywidualnie do potrzeb pacjenta i jego problemów w życiu codziennym, całościowe postrzeganie pacjenta, wychwytywanie jego mocnych stron, wykorzystywanie ich do odbudowy utraconych funkcji. Obudzone rezerwy motywują do ćwiczeń i zapewniają pozytywne doznania psychiczne i fizyczne. Skierowana jest do pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (MPD, pourazowe porażenia) , ortopedycznymi, po urazach, przeciążeniach, a także z wadami postawy, choroby nerwowo- mięśniowe, urazy rdzenia, przepukliny oponowo-rdzeniowe.

Metoda polega na przywróceniu utraconej funkcji, ponowną naukę (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Ćwiczenia i działania obejmują terapię na macie, naukę chodu, ćwiczenia mięśni mimicznych, a także pracę nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie, połykanie. W metodzie PNF wykorzystuje się kontakt manualny, wzrokowy, werbalny, opór manualny, trakcje, docisk, kompresje, ściśle określoną kolejność wykonywania ruchów. Metodą posiada szeroką gamę stymulacji czucia głębokiego i powierzchniowego, kładzie duży nacisk na komponenty rotacyjne we wzorcach kończyn górnych, kończyn dolnych, tułowia, głowy i szyi co stanowi doskonałą broń w walce ze spastycznością i patologicznymi odruchami.

PNF obejmuje 10 technik wykorzystywanych w różnym celu np. nauczania przyjmowania wybranej pozycji ciała, poprawy stabilności ciała, rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, poprawa stabilności ciała, nauka wykonywania określonego ruchu, pobudzanie słabych mięsni. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Ćwiczenia odbywają się w wielu często zmieniających się pozycjach wyjściowych. Szczególną uwagę zwraca się na poprawność wykonywanych ruchów, naturalność i  ich funkcjonalność oraz  współpracę i zaangażowanie innych części ciała.