Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy. Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się.

Metoda Weroniki Sherborne opiera się o system ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się bowiem w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.

Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

- Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.

- Świadomości przestrzeni i działania w niej.

- Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę stosuje się w Polsce w pracy z następującymi grupami dzieci:

- upośledzonymi umysłowo,

- autystycznymi,

- z mózgowym porażeniem dziecięcym,

- z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA METODY W. SHERBORNE

Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem.

Wyzwala swobodę zachowań i naturalność.

Daje okazję do rozładowania energii.

Jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń.

Daje radość.

Wyzwala zaangażowanie.

Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.

Daje pewność siebie.

Daje możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień.

Daje okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej.

Daje poczucie partnerstwa.

Możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała.

Nie jest ograniczona wiekiem uczestników.