Twórcą neurokinezjologicznej terapii taktylnej jest dr Swietłana Masgutowa, która swoją koncepcję oparła na wieloletnim doświadczeniu pracując z dziećmi oraz dorosłymi.

Głównym założeniem metody jest przede wszystkim proces uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Terapia taktylna stosuje techniki masażu i stymulacji skóry, które przyczyniają się do aktywizacji funkcji mózgowych oraz układu nerwowego. Jest to metoda antystresowa i wyciszająca. Stymuluje receptory czucia głębokiego, które łączą sensoryczne i motoryczne bodźce. Terapia ta, przyczynia się do prawidłowego odbioru bodźców, reguluje wrażliwość dotykową (nadwrażliwość i podwrażliwość), równoważy napięcie mięśniowe i zwiększa świadomość kinestetyczną ciała. Powoduje wzmocnienie orientacji w schemacie własnego ciała. Wpływa pozytywnie na rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy.