Zabawa jest podstawową aktywnością twórczą każdego dziecka, stymuluje do podejmowania działania oraz ułatwia kontakty między ludźmi. Znana człowiekowi od samego początku jego istnienia. Umożliwia każdemu uczestnikowi zaprezentowanie się od najlepszej strony, wyzwala twórczość, wyobraźnię, fantazję, stwarza okazję do bycia artystą, a wkład każdego uczestnika jest zauważalny. Pedagogika zabawy jest metodą, która stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania. Aktywność ta jest szczególnie ważna w procesie zdobywania wiedzy. Prowadzący zajęcia prezentuje różnorodne pomysły, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą.

Głównymi celami pedagogiki zabawy są :

 • harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka,
 • pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka,
 • nawiązywanie kontaktów w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych,
 • dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania,
 • ustalanie zasad pracy w grupie i wprowadzanie ich po akceptacji przez wszystkich,
 • tworzenie warunków do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie,
 • dbanie o relaks, dobre samopoczucie uczestników i radosną atmosferę spotkań,
 • wykorzystywanie tańca, ruchu, muzyki, zaskakujących sytuacji do wzmacniania energii lub odpoczynku i relaksu uczestników grupy.

W naszym ośrodku pedagogika zabawy towarzyszy wychowankom na każdym kroku, jedną z wykorzystywanych jej metod są zabawy z chustą Klanza.

Zabawy te możemy podzielić na :

 • zabawy ułatwiające wzajemne poznanie i integrację grupy, dają możliwość zawarcia nowych znajomości oraz ćwiczą zapamiętywanie imion innych uczestników zabawy.
 • zabawy ćwiczące współdziałanie, pomagają w wyrobieniu u dziecka chęci poznania się z grupą oraz wspólnego osiągnięcia celu.
 • zabawy ćwiczące refleks i spostrzegawczość, trenują u uczestnika szybkość w podejmowaniu decyzji, bystrość, skupienie uwagi na danym sygnale dźwiękowym lub ruchowym.
 • zabawy ćwiczące zwinność i zręczność, rozwijają u dziecka odpowiednią koordynację oraz płynność ruchu.
 • zabawy oparte na zaufaniu do grupy, uczą dziecko akceptacji innych zawodników zabawy.
 • Zabawy wprowadzające odprężenie i relaks, wywołują dobry nastrój u dziecka.
 • Zabawy ćwiczące sprawność manualną, udoskonalają zdolności manualne, które już posiada oraz rozwijają nowe.
 • Zabawy ćwiczące umiejętność rozpoznawania kolorów, uczą dziecko odpowiedniego nazywania ich.
 • Zabawy w ganianego, rozwijają u dziecka umiejętności strategiczne oraz wpływają na aktywność ruchową dziecka.
 • Zabawy oparte na zgadywaniu, ćwiczą pamięć dziecka, rozwijają myślenie.
 • Gry, uczą odpowiednich zasad i przestrzegania ich
 • Zabawy wymagające dodatkowych rekwizytów, urozmaicają zabawy, które stają się ciekawsze dla dziecka
 • Zabawy przy muzyce, uczą dziecko odpowiedniego rytmu.