Głównym celem terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną w Sali Doświadczania Świata, jest pobudzanie zmysłów.

Za pomocą wielozmysłowej stymulacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb wychowanków, mogą oni doświadczać i poznawać świat w specjalnie stworzonych do tego warunkach. Zaciemniona sala, odpowiednia muzyka, elementy zapachowe oraz kolorowe obrazy, wyświetlane na ścianach- te wszystkie elementy umożliwiają osobie upośledzonej poznawanie otaczającego świata na swój indywidualny sposób. Stwarzają poczucie bezpieczeństwa, dają możliwość odprężenia i wyciszenia, ograniczają również częstotliwość zachowań nieakceptowanych społecznie.

Terapia stosowana przez dłuższy czas, daje możliwość zaobserwowania indywidualnych upodobań wychowanków, wzrasta również chęć podejmowania aktywności własnej.