Podstawowym założeniem metody jest rozwój intelektualny dziecka. Chodzi nie tylko o naukę mowy oraz naukę czytania, ale o osiągnięcie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Dzięki rozpoczęciu nauki czytania w wieku przedszkolnym można wpłynąć na prawidłowy rozwój psychiczny dziecka, od spostrzegania do myślenia przez analogię, poprzez rozumienie następstw przyczynowo-skutkowych oraz stymulowanie funkcjonowania pamięci.

Metoda składa się z etapów:

Czytanie symultaniczne (prawopółkulowe) - czytanie samogłosek i wyrazów

Czytanie sekwencyjne (lewopółkulowe) - czytanie sylab otwartych, sylab zamkniętych, wyrazów i zdań.

Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania, przechodząc od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego - samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje - sylaby). Dążymy do tego, aby dziecko sprawnie wykonywało ćwiczenia czytania sylab i układania z nich wyrazów. Istotne jest, by przeplatać zadania ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji.

Ogromną zaletą stosowania tej metody jest to, że nie wymaga ona skomplikowanych czy drogich pomocy dydaktycznych, aby móc ją stosować. Metodę można rozwijać według własnej pomysłowości, włączając własne pomoce, stworzone z myślą o indywidualnej terapii dziecka. Wprowadzanie elementów tej metody nie wywołuje stresu, metoda jest przyjazna dziecku, bo oparta na edukacji w formie zabawy.

(opracowano na podstawie materiałów informacyjnych o metodzie)