W Ośrodku funkcjonują:

  • Oddziały Edukacyjno-terapeutyczne - 93 wychowanków
  • Zespoły Rewalidacyjno-wychowawcze - 44 wychowanków
  • Oraz Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 10 wychowanków
  • Łączna liczba wychowanków na dzień 01.06.2022 r. - 147.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: