W Ośrodku funkcjonują:

  • Oddziały Edukacyjno-terapeutyczne - 91 wychowanków
  • Zespoły Rewalidacyjno-wychowawcze - 41 wychowanków
  • Oraz Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 8 wychowanków
  • Łączna liczba wychowanków na dzień 01.10.2023 r. - 140.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: