W Ośrodku funkcjonują:

  • Oddziały Edukacyjno-terapeutyczne - 89 wychowanków
  • Zespoły Rewalidacyjno-wychowawcze - 43 wychowanków
  • Oraz Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 9 wychowanków
  • Łączna liczba wychowanków na dzień 01.09.2022 r. - 141.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: