W Ośrodku funkcjonują:

  • Oddziały Edukacyjno-terapeutyczne - 93 wychowanków
  • Zespoły Rewalidacyjno-wychowawcze - 43 wychowanków
  • Oraz Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 8 wychowanków
  • Łączna liczba wychowanków na dzień 01.03.2023 r. - 144.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: