PROJEKT INTEGRACYJNY ,,INNI – JEDNAK TACY SAMI…”

W naszym Ośrodku w roku szkolnym 2018/2019 będzie realizowana IV edycja projektu integracyjnego „Inni – jednak tacy sami…”. Projekt przeznaczony jest dla wychowanków OREW-u z II etapów edukacyjnych oraz uczniów klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu. Łączna liczba uczestników wyniesie 54 osoby.

Głównym celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz integracja środowiska osób z niepełną sprawnością z pełnosprawnymi. Udział w projekcie ukazuje, jak ważna jest integracja w środowisku rówieśniczym osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z młodzieżą klas VII i VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu.

Cel będzie realizowany poprzez kształtowanie u młodzieży pozytywnego wizerunku osób z niepełną sprawnością, będących wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu. Przyczyni się do tego wszechstronne wspieranie rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi, rozwijanie ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych, nabywanie przez nich nowych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Spotkania w ramach projektu odbywać się będą raz w miesiącu począwszy od października 2018r. do czerwca 2019 r. Łącznie odbędzie się 7 spotkań o tematyce:

„Cześć, to ja!” – zabawy integracyjne.

„Barwy jesieni” – wspólne zajęcia na grupach, poznanie specyfiki i metod pracy z wychowankami OREW.

„W Krainie Królowej Śniegu” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród podopiecznych ośrodka poprzez wspólne czytanie oraz prezentowanie wybranych tekstów z literatury dziecięcej.

„Wirujące śnieżynki” – zajęcia muzyczno – ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

„Natura nie łamie swych praw” – dostrzeganie i wyjaśnianie zjawisk w otaczającym nas świecie.

„Rajd szlakiem Sherlocka Holmes’a”- zajęcia w terenie.

„Nie liczę godzin i lat – pożegnania nadszedł czas”- piknik na zakończenie projektu połączony z meczem piłki nożnej w ramach wspólnej integracji.

Priorytetem projektu jest promowanie postaw prospołecznych u osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, aby ich działania ogniskowały się na idei integracji. Poprzez aktywizację: przeżywanie, doświadczanie i wspólną zabawę, uczestnicy projektu będą mieć możliwość poznania się i nawiązania relacji rówieśniczych i koleżeńskich. Młodzież będzie czynnie przygotowywać się do godnego życia w otwartej społeczności oraz aktywnego podejmowania różnych ról społecznych, zawodowych i kulturalnych.