PROJEKT INTEGRACYJNY ,,INNI – JEDNAK TACY SAMI…”

W naszym Ośrodku w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowana V,  kolejna edycja projektu integracyjnego „Inni – jednak tacy sami…”. Projekt przeznaczony jest dla wychowanków OREW z II etapów edukacyjnych oraz uczniów klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 40 osób.

Założeniem projektu jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Udział w projekcie obrazuje istotę integracji kręgu rówieśniczego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z młodzieżą  klas VII i VIII Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wolbromiu.

Priorytetem projektu jest promowanie podczas spotkań takich postaw społecznych u osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, aby ich działania skupiały się na wspólnej integracji. Poprzez przeżywanie, doświadczanie, aktywizację i wspólną zabawę, uczestnicy projektu, będą mieć możliwość poznania się, nawiązania relacji rówieśniczych i koleżeńskich.

Spotkania w ramach projektu będą odbywać się raz w miesiącu począwszy od października 2019r. do czerwca 2020 r. Łącznie odbędzie się 7 spotkań o tematyce:

  1. „Jak masz na imię?!” – zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.
  2. „Jesienne tematy, jesienne klimaty” – zajęcia różnymi metodami, poznanie specyfiki i metod pracy z wychowankami OREW.
  3. „Lubię wracać tam, gdzie byłem już…” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród podopiecznych ośrodka poprzez wspólne czytanie oraz prezentowanie wybranych, tekstów z literatury o tematyce zimowej.
  4. „Śpiewające fortepiany” – zajęcia muzyczno – ruchowe.
  5. „Śladami Wolframa i Hilarego – założycieli Wolbromia” – poznajemy historię naszego miasta.
  6. „Tyle słońca w całym mieście…” – zabawy ruchowe i wzbudzanie zainteresowania aktywnością fizyczną.
  7. „Jedzie pociąg z daleka…”-  piknik integracyjny na zakończenie projektu.

Poprzez wspólne spotkania oraz integrację, młodzież będzie czynnie przygotowywać się do godnego życia w otwartej społeczności oraz aktywnego podejmowania różnych ról społecznych, zawodowych i kulturalnych.