Logo Województwa Małopolskiego

PAKIET DLA RODZINY

Pandemia spowodowała konieczność zmiany priorytetów związanych z realizowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego polityką społeczną. Obecnie podejmowane działania koncentrują się na zapewnieniu wsparcia grupom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii, stąd  ważne stało się zadbanie o kondycję małopolskich rodzin. Organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, pn. “Pakiet dla Rodziny”.

Dzięki uzyskanej dotacji od 01.12.2021 do 31.10.2022 PSONI Koło w Wolbromiu realizować będzie projekt pn. „Zespół Wczesnej Interwencji” w CWITONIR w Kluczach. Kwota dofinansowania wynosi 38 360 zł. Projekt skierowany jest do 50 uczestników, w tym 25 dzieci w wieku 0-7 r. ż. zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych i 25 członków ich rodzin, zamieszkałych na terenie powiatów olkuskiego, miechowskiego oraz krakowskiego woj. małopolskiego. Specjalistyczny zespół z różnych dziedzin: rehabilitacji medycznej, neurologii, psychiatrii, pediatrii, fizjoterapii, pedagogiki, logopedii, SI, psychologii zapewni kompleksowe wsparcie dziecku i rodzinie w jednym miejscu.