Logo przedstawia hasło Międzynarodowego Miesiąca AAC w 2021 roku, które brzmi "Wyjdź, zabierz głos, przebij się w odradzającym się świecie".

PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC AAC

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej czyli porozumiewania się za pomocą gestów, znaków, tabletów – metod alternatywnych do mowy werbalnej. Tegoroczne hasło obchodów tłumaczone przez Stowarzyszenie “Mówić bez Słów – ISAAC Polska” brzmi: „Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym świecie”. Po raz kolejny nasz ośrodek włącza się w te obchody, inicjatyw będzie wiele, a wszystkie szczegółowo opiszemy na naszej stronie. Pozdrawiamy i zachęcamy do komunikacji.