Październik miesiącem AAC

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC, czyli alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Jego celem jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów porozumiewania się ludzi przy użyciu pomocy komunikacyjnych. Tegoroczne hasło: „KOMUNIKACJA BEZ BARIER – DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA DLA WSZYSTKICH” jest bardzo adekwatne do rzeczywistości dzieci ze złożonymi problemami komunikacji. Musimy zawsze pamiętać, że nie ważne w jaki sposób przekazujemy i odbieramy informacje – najważniejsze to chcieć i potrafić się komunikować.

Nasza placówka po raz kolejny włączyła się w obchody – Października Międzynarodowego Miesiąca AAC przygotowując dla wychowanków ciekawe, integracyjne zajęcia z rówieśnikami – użytkownikami AAC. Natomiast dla nauczycieli odbyły się warsztaty upowszechniające wiedzę o AAC. Podczas spotkań ćwiczyliśmy i utrwalaliśmy gesty z Makatonu, dzieliliśmy się wiedzą, pomocami, pomysłami oraz doświadczeniem w wprowadzaniu i stosowaniu AAC na swoich zajęciach. Mamy nadzieję, że spotkania dostarczyły wiele pozytywnych emocji i pozwoliły inaczej spojrzeć na zagadnienie komunikacji z drugim człowiekiem.