PEDAGOG

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje osoby na stanowisko:

PEDAGOG do Placówki Wsparcia Dziennego, Klucze Osada 15

Miejsce pracy:

  • Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Klucze Osada 15

Wykształcenie:

  • -min. średnie lub średnie branżowe, udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • -wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Opis stanowiska pracy:

  • praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną do 18 r.ż.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę zlecenie
  • praca w godzinach popołudniowych

Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres email: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl.

Klauzula RODO