“PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

W roku szkolnym 2019/2020 wychowankowie III i IV oddziału przedszkolnego oraz Przysposobienia do Pracy „A” i „B” przystępują do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Autorką projektu jest p. Ludmiła Fabiszewska.