„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy przystąpiliśmy do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Realizacja zadań przyniosła nam wiele radości i wzbogaciła naszą wiedzę nie tylko o Polsce, ale także o naszym regionie, jego tradycjach i obrzędach ludowych. Mieliśmy okazję wykonać kartki patriotyczne, które dotarły do Powstańców Warszawskich. W ramach zadania „Polacy – Rodakom” zorganizowaliśmy paczkę drobnych upominków dla dzieci w polskich szkołach na Białorusi – w Grodnie, Wołkowysku i Lidzie. Podczas kolejnych spotkań projektowych integrowaliśmy się jako najstarsi i najmłodsi wychowankowie naszej placówki. Zaczęły nawiązywać się także pierwsze przyjaźnie o które będziemy dbać realizując projekt w kolejnym roku szkolnym.

Pani Ludmiła Fabiszewska – autorka projektu, składa serdeczne podziękowania za wkład w podjęte działania projektowe, a my dziękujemy Pani Ludmile za rozkochanie nas w Polsce w inny, nowatorski sposób.