„PO OBU STRONACH SCENY”

19 września 2018 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr I/2021/EK/2829/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Po obu stronach sceny”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 17 767,00 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota 15 000,00 zł.

Projekt skierowano do 21 uczestników w wieku od 6 – 18 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jednym z jego najważniejszych zadań jest odkrywanie oraz wykorzystanie talentów u dzieci niepełnosprawnych intelektualne. W tym celu zaplanowano 9 spotkań warsztatowych, po 2 godziny. Wyspecjalizowana kadra, będzie prowadzić warsztaty krawiecko–plastyczne z indywidualnym podejściem do każdego dziecka, co umożliwi naszym beneficjentom nabycie nowych umiejętności w zakresie krawiectwa – dzieci będą brały udział w szyciu strojów i przygotowaniu dekoracji. Podczas zajęć podopieczni będą również brali udział w próbach do przedstawienia „Jasełka 2018”, które będzie zwieńczeniem projektu i zostanie zaprezentowane podczas spotkania wigilijnego w obecności ok. 300 osób.

Projekt będzie realizowany w okresie od 03.09.2018 r. do 30.12.2018 r.