PODZIĘKOWANIA

ZARZĄD KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W WOLBROMIU
SKŁADA NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIA
I WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI
DLA:
ks. Tadeusza Maja, proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu

ks. Sylwestra Kulki, proboszcza Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu

ks. Zbigniewa Lutego, proboszcza Parafii pw. św. Katarzyny w Wolbromiu

ks. Andrzeja Bila, proboszcza w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie oraz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Michałówce

ks. Piotra Bardo, proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej

ks. Jacka Kalkowskiego, proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Mostku oraz Parafii pw. św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej

ks. Stanisława Gibały, proboszcza Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach

I WSZYSTKICH WIERNYCH Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PARAFII,
którzy w dniu 24 lutego 2019 r.
SWOJĄ OFIARĄ MATERIALNĄ I DUCHOWĄ WSPARLI ZBIÓRKĘ
„POMAGAM, BO CHCĘ” (zbiórka nr 2019/810/OR)

W POWYŻSZYCH PARAFIACH ZEBRALIŚMY KWOTĘ: 15 950 ZŁ

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu – 6803,15 zł

Parafia pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu – 3088,63 zł

Parafia pw. św. Katarzyny – 2871,86 zł

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie – 715,55 zł

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Michałówce -228,20 zł

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej – 856,31 zł

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Mostku – 444,20 zł

Parafia pw. św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej – 372,27 zł

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach – 596,83 zł

Ks. Tadeusz Maj przekazał 2 500 zł. Pieniądze zostały zebrane od wiernych podczas mszy świętej w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach –757,07 zł (zbiórka w dniu 3.03.2019 r.)

Zebrane środki w całości zostaną przekazane na utworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach/sfinansowanie częściowego zakresu robót budowlanych.

DZIĘKUJEMY ZA DAR WASZYCH SERC