PODZIĘKOWANIA

ZARZĄD KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W WOLBROMIU
SKŁADA NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIA
I WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI DLA:

ks Józefa Barana proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP

ks Romana Patyka proboszcza Parafii pw. św. Marcina

I WSZYSTKICH WIERNYCH Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PARAFII, którzy w dniu 28 kwietnia 2019 r. SWOJĄ OFIARĄ MATERIALNĄ I DUCHOWĄ WSPARLI ZBIÓRKĘ „POMAGAM, BO CHCĘ” (zbiórka nr 2019/810/OR)

W POWYŻSZYCH PARAFIACH ZEBRALIŚMY KWOTĘ: 3090 zł

Parafia pw. Narodzenia NMP w Szreniawie – 1249 zł

Parafia pw. św. Marcina w Zadrożu- 1841 zł

Zebrane środki w całości zostaną przekazane na utworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach/sfinansowanie częściowego zakresu robót budowlanych.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za okazane wsparcie finansowe.