„POLSKO – MIŁOŚCI MOJA”

2 lipca 2018 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr VIII/222/PS/2067/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Polsko – miłości moja”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 12 930,00 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota 9 967,10 zł.

Beneficjentami projektu jest 12 osób niepełnosprawnych – uczestników placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Wolbromiu. W ramach projektu, w okresie od lipca 2018 r. do października 2018 r. organizowane będą zajęcia w formie warsztatów:

– turystyczno-historycznego, podczas którego uczestnicy wyjadą do stolicy Małopolski, by poznać historię Polskiej architektury, sztuki, oręża oraz historię czynu niepodległościowego w czasie I wojny światowej;

– plastyczno-historycznych (2 warsztaty), podczas których uczestnicy będą malować obrazy przedstawiające historię naszej Ojczyzny, które następnie będą pokazane podczas uroczystej Akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Domu Kultury w Wolbromiu;

– teatralno-historycznych (2 warsztaty), których celem będzie przygotowanie uczestników do inscenizacji historii Polski, którą przedstawią podczas Akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości .

Zwieńczeniem projektu będzie uroczysta akademia, podczas której przewidziana jest krótka prelekcja przedstawiciela IPN w Krakowie, inscenizacja wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, pokaz musztry w wykonaniu klas mundurowych z Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz III edycja „Potyczek z historią Polski”, podczas której zaproszeni goście – niepełnosprawni uczestnicy z zaprzyjaźnionych placówek będą mieli okazję wykazać się wiedzą na temat historii naszego kraju. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.07.2018 r. do 30.11.2018 r.