POSTĘPOWANIE 12/2022

Zapytanie ofertowe 12/2022 na bieżącą konserwację i nadzór eksploatacyjny nad pracą urządzeń wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach.

Rozeznanie konserwacja i nadzór

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz osób

Załącznik nr 3 Oświadczenie SW

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załacznik nr 5 RODO