POSTĘPOWANIE 9/2022

Zapytanie ofertowe nr 9/2022 prowadzone w trybie konkurencyjności na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu współfinansowanego przez PFRON pn. „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”.

Rozeznanie TRANSPORT

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 RODO

Wynik postępowania 9/2022