POZNAJEMY ZAWODY

W tym tygodniu I i II odział edukacyjno-terapeutyczny poznawały zawody takie jak Policjant, Strażak, Lekarz oraz Pielęgniarka. Mieli okazję przymierzyć, oglądać i dotykać rekwizyty oraz porozmawiać  z naszymi zaproszonymi gośćmi. Z wielkim zainteresowaniem współpracowali podczas zajęć i poddawali się różnym czynnościom takim jak mierzenie ciśnienia, mierzenie temperatury, bandażowanie…..  Układali wyrazy z rozsypanki literowej, przeliczali elementy oraz pracowali w zeszytach. W trakcie pogadanki wychowankowie dowiedzieli się również jak zawody Policjanta,  Strażaka, Lekarza i Pielęgniarki są ważne – ratują ludzkie życie. Dziękujemy za ich służbę i zapraszamy do poniższej galerii zdjęć.