Na zdjęciu widzimy 4 mężczyzn. Każdy siedzi przy swoim biurku roboczym. Dwóch mężczyzn pokazuje kciuk uniesiony w górę. Na każdym z biurek leżą pojemniki i pudełka.

PRAKTYKI ZAWODOWE WTZ

Od 14 września do 22 października pięciu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, w ramach aktywizacji zawodowej, wzięło udział w praktykach zawodowych w Spółdzielni Niewidomych PROMET w Sosnowcu. SN PROMET to producent elektrotechniki wykonujący detale z tworzyw sztucznych oraz metalu, firma  oferuje usługi w zakresie montażu wyrobów i podzespołów, posiada  wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
W czasie praktyk nasi uczestnicy odbyli szkolenie BHP, szkolenie stanowiskowe, wykonywali zlecone prace na wydziale montażu: w zakresie montażu wstępnego wyrobu gotowego, zbrojenia prostych elementów, kompletowania. W trakcie odbywania praktyk wykazywali się dużym zaangażowaniem w  realizację powierzonych zadań i chętnie przyswajali nowe informacje.
Dziękujemy Dyrekcji SN PROMET za możliwość odbycia praktyk zawodowych, które mają korzystny wpływ na przygotowanie uczestników warsztatu do aktywności zawodowej i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju firmy.