Grafika przedstawia logo Banku Żywności w Krakowie.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2019

W dniu 22.09.2020 roku w godzinach od 12:30 do 14:50 wydawane będą paczki żywnościowe przywiezione w tym dniu z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność będzie wydawana wyłącznie osobom które zostały zakwalifikowane na podstawie „skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Podprogramu 2019.

Miejsce wydawania paczek: ul. Skalska 22 w Wolbromiu.