„PROGRAMY WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu zakupiło trzy 9-cio osobowe mikrobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki którym podopieczni stowarzyszenia w czasie przewozu mają zapewnione komfortowe warunki. Dwa z nich, marki Volkswagen Crafter zostały oddane do dyspozycji OREW, a z trzeciego – Forda Transita korzystają uczestnicy WTZ. Zakup samochodów był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w wysokości 206.662,93 PLN w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Łączna wartość projektu wyniosła 441.850,00 PLN.