PROJEKT INTEGRACYJNY “INNI – JEDNAK TACY SAMI…”

W naszym Ośrodku w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowana kolejna edycja projektu integracyjnego „Inni – jednak tacy sami…”, wspólnie z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu. Priorytetowym założeniem projektu jest modelowanie – kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Cel będzie realizowany poprzez kształtowanie wśród młodzieży pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, będących wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich umiejętności społecznych, manualnych i komunikacyjnych, kreatywności oraz nabywanie przez nich nowych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

„Przyjaźń przez tolerancję” – to właśnie ta myśl będzie towarzyszyła nam podczas realizacji tegorocznego projektu. Najważniejszą ideą przyświecającą naszym spotkaniom jest integracja środowiska rówieśniczego, wymiana doświadczeń, wspólne spędzanie czasu, dzielenie się swoimi przeżyciami, emocjami czy też spostrzeżeniami oraz udzielanie sobie wzajemnej pomocy i wsparcia.

W roku szkolnym 2022/2023 projekt będzie kontynuowany raz w miesiącu od października 2022 r. do maja 2023 r.

Harmonogram działań w ramach projektu:

  • „Jesień w muzyce” – zabawy doskonalące koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
  • „Poznajmy historię Polski – Ku Niepodległości” – zajęcia edukacyjno-ruchowe
  • „Piernikowy zawrót głowy” – spotkanie przedświąteczne
  • „Zimowe spotkanie z teatrem” – rozwijanie kreatywności i zainteresowań
  • „Karaoke” – zajęcia muzyczno-ruchowe
  • „Majowy zawrót głowy” – zajęcia w plenerze, zakończenie projektu