PROJEKT „RAZEM ŁATWIEJ” DLA WYCHOWANKÓW OREW III, IV ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY „A” i „B”

Cele:

• wdrażanie do pomagania mniej sprawnym oraz otaczanie opieką młodszych kolegów

• rozwijanie rozumnego, przyjaznego stosunku do drugiego człowieka

• nauka tolerancji, akceptacji, poprawnych relacji,

• wdrażanie do współdziałania i współpracy podczas realizacji wspólnych zadań

• pokonywanie barier wiekowych

• wspólne działanie na rzecz ośrodka

• wspólne przygotowanie i udział w zajęciach na terenie ośrodka i poza nim w celu zacieśnienia kontaktów między grupami

Oczekiwania:

• wychowanek posiada umiejętność dostrzegania potrzeby niesienia pomocy słabszym, młodszym i mniej sprawnym

• wychowanek jest tolerancyjny, akceptuje innych bez uprzedzeń, nawiązuje poprawnie swobodne relacje bez względu na wiek

• wychowanek potrafi współdziałać podczas wykonywania wyznaczonych zadań

• wychowanek czerpie radość, satysfakcje z prac wykonanych na rzecz placówki

• wychowanek czuje potrzebę spotykania się z kolegami z młodszych/starszych grup wiekowych, darzy ich sympatią i chętnie uczestniczy w zajęciach integracyjnych

Tematyka spotkań:

1. Aktywnie uczestniczymy w wykopkach ziemniaków

2. Potrafimy przygotować pieczone ziemniaki

3. Wiemy jak powstaje chleb. Wizyta w piekarni i wypiek chleba,

4. Przygotowujemy chodniczek faktur (etap II)

5. Przygotowujemy hotelik dla owadów i montujemy chodniczek faktur i hotelik dla owadów

6. Kultywujemy tradycje Bożonarodzeniową – pieczemy pierniki

7. Pamiętamy o samotnych i starszych – wyjazd do domu opieki dla osób starszych (z prezentami z konkursu) – bus OREW

8. Przygotowujemy się do wiosny – wysiew pomidorów i papryki do doniczek

9. Wielkanocne zwyczaje – spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich( w ramach Warsztatów Wielkanocnych)

10. Zajęcia poza placówką – „Decora” Miechów – Bus OREW

11. Zakończenie cyklu spotkań wspólna biesiada przy ognisku