PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM

Całkowity koszt projektu wynosi 185 300,00 zł, z czego dotacja PFRON – 175 900,00 zł.

W dniu 13 kwietnia 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało aneks do umowy wieloletniej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje projektu pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom”. Drugi i zarazem ostatni etap projektu zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 175 900,00 zł. Z kolei Stowarzyszenie pokryje wymagany wkład własny w kwocie 9 400,00 zł. Środki te w całości pochodzić będą z kwot pozyskanych w ramach mechanizmu 1% dla opp. Projekt podobnie jak w poprzednim roku obejmować będzie wsparcie psychologiczne, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, fizjoterapię, masaż, dogoterapię.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 30 podopiecznych OREW. Dotychczas na jego realizację wydano 162 908,59 zł. w tym ze środków PFRON kwotę 154 481,80 zł. oraz ze środków własnych kwotę 8 426,79 zł. Projekt realizowany jest od 01.04. 2016 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2018 r.