„PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM”

W dniu 17 kwietnia 2014 roku nasze Stowarzyszenie podpisało aneks finansowy na realizację kolejnego, tym razem drugiego już etapu projektu pod nazwą: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom. Projekt ten współfinasowany jest ze środków PFRON w ramach umowy wieloletniej zawartej w 2013 roku. Pierwszy etap realizacji projektu przypadał na okres od 1 maja 20013 roku do 31 marca 2014r. Całkowite koszty realizacji tego etapu wyniosły 109 251,53 zł., z tego 102 404,79 zł. dofinasowane zostało ze środków PFRON. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu projektu, który rozpoczął się w dniu 1 kwietnia bieżącego roku i trwać będzie do końca marca 2015r. Planowane całkowite koszty tego etapu to 145 629,84 zł. W ramach tej kwoty PFRON dofinansuje wydatki na kwotę 138 080 zł., w tym wydatki inwestycyjne 14 550 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii metodą Warkego, co pozwoli na wzbogacenie oferty o dodatkowe świadczenia logopedyczne.