„PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM”

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie podpisało kolejny aneks do umowy wieloletniej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje projektu pod nazwą: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom. Trzeci, ostatni już, etap projektu zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 107 262 zł. Z kolei Stowarzyszenie pokryje wymagany wkład własny w kwocie 6 676,14 zł. Środki te w całości pochodzić będą z kwot pozyskanych w ramach mechanizmu 1% dla opp. Projekt podobnie jak w poprzednich latach obejmować będzie terapię metodą EEG Biofeedback, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną oraz zabiegi z zakresu masażu i kinezyterapii. Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 24 podopiecznych OREW. Dotychczas na jego realizację wydano 254 006,34 zł. w tym ze środków PFRON kwotę 238 585,38 zł. oraz ze środków własnych kwotę 15 420,96 zł. Projekt realizowany od 2013 roku zakończy się w dniu 31 marca 2016 r.