PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Pragniemy poinformować, że w placówkach Koła PSONI w Wolbromiu nastąpi przerwa świąteczna w terminach:

-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu – 14.04.2022 – 19.04.2022

-Zakład Leczniczy – 14.04.2022 – 19.04.2022

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 14.04.2022 – 19.04.2022

-Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej – 18.04.2022

-Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – 18.04.2022

-Dzienne Centrum Aktywności – 14.04.2022 – 19.04.2022

-Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach – 16.04.2022 – 18.04.2022

-Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży “Otwarte drzwi” – 16.04.2022 – 18.04.2022

oraz

Biuro Obsługi Placówek – 15.04.2022 – 19.04.2022