Obraz przerwa wakacyjna

PRZERWA WAKACYJNA

Pragniemy poinformować, że w placówkach Koła PSONI w Wolbromiu nastąpi przerwa wakacyjna w terminach:

-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu – 01.08.2021 – 31.08.2021

-Zakład Leczniczy – 01.08.2021 – 29.08.2021

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 01.08.2021 – 31.08.2021

-Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej – 01.08.2021 – 31.08.2021

-Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – 01.08.2021 – 31.08.2021

-Dzienne Centrum Aktywności – 23.07.2021 – 31.08.2021

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży “Otwarte drzwi” oraz Biuro Obsługi Placówek pracują bez zmian.