OREW WOLBROM JAKO WIĄDĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W POWIECIE OLKUSKIM

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr 376/38/2022 z dnia 3.08 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

Funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim pełnić będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Załączniki do pobrania:

Regulamin “Za Życiem”

Zaświadczenie lekarskie WOKRO

Zaświadczsenie lekarskie WOKRO