PSYCHOLOG

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje:
PSYCHOLOGA do Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży “Otwarte drzwi” w Kluczach.
Miejsce pracy:
 • Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Osada 15

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe mgr, psycholog
 • prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1669);
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z ON

Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie Terapii psychologicznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i/lub innymi niepełnosprawnościami od 2,5 do 18 r.ż.
 • opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia
 • planowanie procesu terapeutycznego
 • dokumentacja udzielonego wsparcia
 • współpraca z innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony (zastępstwo do czasu powrotu pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
 • 0,45 etatu
Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres email: sz.zieba@psoni-wolbrom.pl.