Logo PFRON

REALIZACJA III ROKU PROJEKTU ”PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WYKONYWANEGO W TERMINIE OD DNIA 01.04.2023 DO DNIA 31.03.2024

Logo PFRONLogo projektu Pokonamy Bariery

Realizacja III roku projektu ” Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2023r. do dnia 31.03.2024r.

III okres realizacji-dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

W ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Wolbromiu realizuje 4 formy wsparcia dla 10 beneficjentów i 2 formy wsparcia dla 24 beneficjentów, w tym z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Głównym celem i założeniem projektu  jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu biorący  udział w zadaniu mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych i grupowych formach wsparcia. Uczestnicy  biorą udział w indywidualnych formach wsparcia tj. terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej, terapia pedagogiczna,  integracja sensoryczna, dogoterapia, usprawnianie ruchowe w tym: kinezyterapia i masaż lub rewalidacja ruchowa .W ramach grupowych zajęć pedagogicznych prowadzone są zajęcia z zakresu terapii poznawczej i rozwoju.

Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne w projekcie dobrane są indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, beneficjenta projektu.

A o to jak pracujemy  w III okresie realizacji projektu.

Harmonogram działań projektowych