Grafika przedstawia logo Banku Żywności w Krakowie.

REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2020

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu informuje, iż Bank Żywności w Krakowie rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020, w ramach którego dystrybuowane będą paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących, których dochód nie przekracza:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy uzyskać skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania), które jest wydawane na podstawie kryterium dochodowego i dostarczyć je do siedziby naszego Stowarzyszenia.

Informacje o terminach wydawania żywności oraz planowanych działaniach towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 zamieszczane będą na stronie internetowej.