Logo PFRON

„REHABILITACJA 25 PLUS”

Logo PFRON

Od 2 września 2019 r. na terenie naszej placówki rozpoczęła się realizacja pilotażowego projektu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”. Kierowany jest on do osób, które w latach 2016-2020 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki w OREW. Program ten pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym.

Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

Uczestnikami projektu jest 7 naszych absolwentów, którzy podczas codziennych zajęć (od poniedziałku do piątku) korzystają ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, opiekę psychologiczną, terapię pedagogiczną oraz masaż.