REHABILITACJA WYCHOWANKÓW OREW WOLBROM

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, od 13 stycznia 2022 r. do 15 grudnia 2022r. prowadziło zbiórkę publiczną, która była zarejestrowana na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, numer zbiórki 2022/189/OR.

Środki finansowe pozyskane przez PSONI Koło w Wolbromiu w ramach w/w zbiórki zostaną przeznaczone na rehabilitację wychowanków OREW Wolbrom.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 9530,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100 w tym:

– do skarbony stacjonarnej umieszczonej na terenie PSONI Koło w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22 w kwocie 9530,00zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom.