REHABILITACJA WYCHOWANKÓW OREW WOLBROM

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, od 15 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021r. prowadziło zbiórkę publiczną, która była zarejestrowana na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, numer zbiórki 2021/101/OR.

Środki finansowe pozyskane przez PSONI Koło w Wolbromiu w ramach w/w zbiórki zostaną przeznaczone na rehabilitację wychowanków OREW Wolbrom.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 740,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych 00/100) w tym:

– do skarbony stacjonarnej umieszczonej na terenie PSONI Koło w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22 w kwocie 740,00zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych złotych 00/100),

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom.